شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۸ Saturday, 25 January , 2020
اطلاعیه جهادکشاورزی انار در خصوص مبارزه با آفت پسیل و چگونگی مقابله با آن ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جهادکشاورزی انار در خصوص مبارزه با آفت پسیل و چگونگی مقابله با آن

ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان انار در خصوص مبارزه با آفت پسیل اطلاعیه ای منتشر کرد.

اطلاعیه مهم اداره منابع آب شهرستان انار در خصوص خاموشی چاه موتورهای کشاورزی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه مهم اداره منابع آب شهرستان انار در خصوص خاموشی چاه موتورهای کشاورزی

اداره منابع آب شهرستان انار در خصوص خاموشی چاه موتورهای کشاورزی اطلاعیه ای منتشر کرد.

اطلاعیه جهاد کشاورزی انار در خصوص لکه پوست استخوانی پسته ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه جهاد کشاورزی انار در خصوص لکه پوست استخوانی پسته

جهاد کشاورزی انار در خصوص “لکه پوست استخوانی” پسته اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

اطلاعیه جهاد کشاورزی انار در خصوص بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه(گموز یا شیره سیاه) ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه جهاد کشاورزی انار در خصوص بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه(گموز یا شیره سیاه)

جهاد کشاورزی انار در خصوص بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه(گموز یا شیره سیاه)اطلاعیه ای منتشر کرد.

اطلاعیه جهاد کشاورزی انار در خصوص آفت شپشک واوی (سرشاخه) و تنه ای پسته ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه جهاد کشاورزی انار در خصوص آفت شپشک واوی (سرشاخه) و تنه ای پسته

جهاد کشاورزی انار در خصوص آفت شپشک واوی (سرشاخه) و تنه ای پسته منتشر کرد.

اطلاعیه جهاد کشاورزی شهرستان انار در خصوص آفت سوسکو و سنک ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

اطلاعیه جهاد کشاورزی شهرستان انار در خصوص آفت سوسکو و سنک

جهاد کشاورزی شهرستان انار در خصوص آفت سوسکو و سنک اطلاعیه ای منتشر کرد.

خاموشی چاه موتورهای کشاورزی انار بمدت ده روز از ۲۶فروردین ماه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
اطلاعیه شورای حفاظت از منابع آب؛

خاموشی چاه موتورهای کشاورزی انار بمدت ده روز از ۲۶فروردین ماه

اداره منابع آب شهرستان انار اطلاعیه ای در خصوص خاموشی چاه موتورهای کشاورزی منتشر کرد.

اطلاعیه جهاد کشاورزی انار درباره سمپاشی علیه آفت پروانه چوب خوار و میوه خوار درختان پسته ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

اطلاعیه جهاد کشاورزی انار درباره سمپاشی علیه آفت پروانه چوب خوار و میوه خوار درختان پسته

ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان انار درباره سمپاشی علیه آفت پروانه چوب خوار و میوه خوار درختان پسته اطلاعیه ای صادر کرد.

اطلاعیه جهادکشاورزی انار در خصوص آفت سرخورطومی باغات پسته ۰۵ فروردین ۱۳۹۸

اطلاعیه جهادکشاورزی انار در خصوص آفت سرخورطومی باغات پسته

آفت سرخورطومی در بعضی از باغات پسته مشاهده شده است،جهت کنترل آفت مذکور در صورت مشاهده جمعیت قابل توجه آفت لازم است ضمن بررسی باغ با کارشناسان کشاورزی صلاحیت دار مستقر در منطقه مشورت شود.

اطلاعیه جهاد کشاورزی شهرستان انار در خصوص روغن پاشی در باغات پسته ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

اطلاعیه جهاد کشاورزی شهرستان انار در خصوص روغن پاشی در باغات پسته

جهاد کشاورزی انار در خصوص روغن پاشی در باغات پسته اطلاعیه ای منتشر کرد.