طرح آب بان،معلم اناری،شهر یزد

13آبان
اجرای طرح «آب بان »توسط معلم اناری در شهر یزد

اجرای طرح «آب بان »توسط معلم اناری در شهر یزد

با ابتکار یک معلم خلاق ، دانش آموزان کلاس اولی همراه با یادگیری حروف الفبا به عنوان آب بان نیز فعالیت می کنند.