تاریخ : پنج شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۴۰۲ 20 شعبان 1445 Thursday, 29 February , 2024

شورای فرهنگ عمومی،شهرستان انار

29بهمن
جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان انار با دستور کار فرهنگ وقف،پرهیز از اسراف در جلسات و مراسمات

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان انار با دستور کار فرهنگ وقف،پرهیز از اسراف در جلسات و مراسمات

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان انار با دستور کار فرهنگ وقف،پرهیز از اسراف در جلسات و مراسمات برگزار شد.