اراضی ملی

15تیر
تبعیض و قانون گریزی در واگذاری اراضی ملی در شهرستان انار

تبعیض و قانون گریزی در واگذاری اراضی ملی در شهرستان انار

یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع در حوالی مسجد امام سجاد(ع) انار برای طرح بسته بندی پسته و ایجاد اشتغال برای جوانان شهرستان به یک اناری واگذار گردید که پس از ۱۰ سال هیچ فعالیتی بر روی زمین مذکور انجام نگرفت!