تسطیح و آماده سازی زمین خاکی فوتبال مجموعه ورزشی قدیم شهید طالبی در ساقی
تسطیح و آماده سازی زمین خاکی فوتبال مجموعه ورزشی قدیم شهید طالبی در ساقی

عملیات تسطیح و آماده سازی زمین خاکی فوتبال مجموعه ورزشی قدیم شهید طالبی ساقی با پیگیری عباس زارع نظری رییس شورای بخش مرکزی شهرستان انار آغاز شد.

عملیات تسطیح و آماده سازی زمین خاکی فوتبال مجموعه ورزشی قدیم شهید طالبی ساقی با پیگیری عباس زارع نظری رییس شورای بخش مرکزی شهرستان انار آغاز شد.

تب فوتبال در ساقی در میان نوجوانان و جوانان علاقمند به این ورزش دوباره اوج گرفته، امید است مسئولان ورزشی شهرستان انار در راستای اعتلای ورزش فوتبال روستاهای جنوبی شهرستان انار همکاری های لازم را داشته باشند تا از ظرفیت و پتانسیل و همچنین استعدادهایی که در زمینه فوتبال در بین جوانان و نوجوانان در بخش روستاهای جنوبی شهرستان انار وجود دارد بخوبی استفاده شود.