مدهامتان

09دی
شهرستان انار میزبان مسابقات قرآنی مدهامتان ۱۴۰۱

شهرستان انار میزبان مسابقات قرآنی مدهامتان ۱۴۰۱

در جلسه هماهنگی مسابقات قرآنی مدهامتان، شهرستان انار برای ششمین سال متوالی میزبان مسابقات قرآنی مدهامتان شد.