فراخوان،جام رمضان،مسابقات فوتسال،شهرستان انار

24فروردین
فراخوان برای شرکت در مسابقات فوتسال جام رمضان انار

فراخوان برای شرکت در مسابقات فوتسال جام رمضان انار

کمیته فوتسال شهرستان انار در نظر دارد مسابقات فوتسال جام رمضان ۹۷ (آقایان) را به صورت آزاد برگزار کند.