ریاست جمهوری

29خرداد
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران شد

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران شد

سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شد.