روز معلم،دانشگاه پیام نور،شهرانار

12اردیبهشت
گزارش تصویری جشن روز معلم و نیمه شعبان در دانشگاه پیام نور انار

گزارش تصویری جشن روز معلم و نیمه شعبان در دانشگاه پیام نور انار

جشن روز معلم و نیمه شعبان روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت در دانشگاه پیام نور انار برگزار شد.