• امروز : سه شنبه - ۷ تیر - ۱۴۰۱
  • برابر با : 29 - ذو القعدة - 1443
  • برابر با : Tuesday - 28 June - 2022
2

نوزدهمین نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان در واحد انار

  • کد خبر : 22082
  • 11 اردیبهشت 1398 - 16:14
نوزدهمین نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان در واحد انار

نــوزدهمین نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان و اولین نشست در سال ۹۸ در واحد انار برگزار شد.

به گزارش صدای انار،نوزدهمین نــشســت شـورای دانـشگاه آزاد اسلامـی اسـتـان کـرمـان و اولین نـشست در سال ۹۸ در واحـد انــار بــرگــزار شــد.

در ابــتــدا حــاضــریــن بــا حــضــور بــر قــبــر شــهــیــد گــمــنــام و خــیــر بــزرگــوار مــرحــوم عــلــی اکــبــر امــیــن ادای احــتــرام کــردنــد و در ادامــه از نــیــروگــاه خــورشــیــدی و گــلــخــانــه هــیــدروپــونــیــک هــوشمــنــد بــازدیــد کــردنــد.

در ایــن مــراســم دکــتــر قــدیــری ســرپــرســت واحــد انــار ضــمــن خــیــر مــقــدم بــه حـضـار افــزود:ایــن اولــیــن جــلــســه شــورا در ســال ۹۸ مــی بــاشــد کــه در واحــد انــار بــرگــزار مــی شــود.

ســرپــرســت واحــد افــزود:ایــن واحــد دانــشــگــاهــی از ســال ۷۹فــعــالــیــت آمــوزشــی خــود را ور زمــیــنــی بــه مــســاحــت ۴۵هــکــتــار آغــاز نــمــود و هــم اکــنــون بــا۵۰کــارمــنــد ۲۲عــضــو هــیــات عــلــمـی و۱۲۰۰دانــشــجــو بــه فــعــالــیــت خــود ادامــه مـی دهــد.

ایــشــان در خــصــوص درآمــد غــیــر شــهــریــه ای افــزود:واحــد انــار در ایــن زمــیــنــه بــا احــداث نــیــروگــاه خــورشــیــدی و گــلــخــانــه هــیــدروپــونــیــک هــوشــمــنــد بــه ســمــت و ســوی درآمــد غــیــر شــهــریــه ای روی آورده اســت.

وی گــفــت:در ایــن خــصــوص تــفــاهــم نــامــه هــمــکــاری بــا ســازمــان فــنــی و حــرفــهــ‌ای اســتــان امــضــاء کــرده ایــم.

ســرپــرســت واحــد انــار اعــلــام نــمــود  درصــورتــیــکــه واحــدهــا قــصــد راه انــدازی گــلــخــانــه و نــیــروگــاه را داشــتــه بــاشــنــد نــهــایــت هــمــکــاری را بــا آنــهــا خــواهــیــم داشــت.

در ادامــه ایــن مــراســم دکــتــر مــنــظــری تــوکــلــی ریــاســت مــحــتــرم دانــشــگــاه آزاد اســلــامــی کــرمــان بــه حــضــار در جــلــســه خــیــر مــقــدم عــرض نــمــود و روز مــعــلــم و فــرارســیــدن مــاه مــبــارک رمــضــان را تــبــریــک گــفــت و افــزود: یــکــی از دلــایــل بــرگــزاری نــشــســت در واحــد انــار تــحــقــق شــعــار ســال کــه تــوســط مــقــام مــعــظــم رهــبــری بــه نــام رونــق تــولــیــد اعــلــام شــده اســت افــزود: واحــد انــار در ایــن زمــیــنــه پــیــشــقــدم بــوده و قــابــلــیــت گــســتــرش هــم دارد و بــا احــداث گــلــخــانــه و نــیــروگــاه شــعــار ســال را مــحـقــق نــمــوده اســتــ.

ایــشــان در ادامــه افــزود:واحــد کــرمــان در ســال گــذشــتــه جــزء بــرتــریــن واحــدهــا در ســال ۹ ۷بــوده و شــش مــیــلــیــارد کــاهــش هــزیــنــه داشــتــه اســت.

وی افــزود بــودجــه واحــدهــا در دو نــوبــت بــررســی مــی شــود و بــا ســال مــالــی مــطــابــقــت دارد و عــمــلــکــرد واحــدهــا بــا هــمــیــن بــودجــه ســنــجــیــده مــی شــود

دکــتــر مــنــظــری افــزود:مــســئلــه بــعــد جــذب دانــشــجــو اســت طــبــق پــیــش بــیــنــی انــجــام شــده ۳۰%دانــشــجــوی اســتــان را بــایــد جــذب کــرد و بــا دادن تــســهــیــلــات و افــزایــش رشــتــه ایــن کــار را مــحــقــق کــرد. در ادامــه روســا بــه بــحــث و تــبــادل نــظــر پــرداخــتــنــد.

لینک کوتاه : https://sedayeanar.ir/?p=22082
  • منبع : صدای انار
  • دیدگاه‌ها برای نوزدهمین نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان در واحد انار بسته هستند

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.