وی بابیان اینکه ۲۷ هزار خانواده در کشور تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان هستند تصریح کرد: این رقم باید افزایش یابد و نیاز به مطالبه گری دارد دولت مکلف است و اینها عائله دولت هستند چرا که برگشت انان موجب گرفتاریهای برای جامعه خواهد شد.

انارکی محمدی خاطر نشان کرد: اجرای طرح اشتغال در زندان ها موجب کاهش برگشت بزهکار به زندان ها از ۳۷ درصد به ۲.۵ درصد شد، انجمن حمایت از زندانیان ظرفیت خوبی است تا در زمینه اشتغال گام بردارد.

وی خاطر نشان کرد: نیاز است تا در مجلس معاون پارلمانی در مجلس دنبال حق و حقوق دستگاه قضا باشد ، مردم تنها از دستگاه قضا صدور حکم را می بینند در حالیکه قضات با حقوق اندک به هزاران پرونده رسیدگی می کنند.

نماینده مردم رفسنجان با اشاره به انعقاد قرارداد میان کمیته امداد امام خمینی(ره) و انجمن حمایت از زندانیان در راستای حمایت از خانواده زندانیان تصریح کرد: این قرارداد با موضوع استفاده از پنل خورشیدی برای تولید برق موجب اشتغال مولد برای خانواده ها خواهد شد و درآمد آن نیز به خانواده ها برمیگردد.