وی افزود: کشور ۹ درصد افزایش رشد مالیاتی استان کرمان۳۱ درصد بزرگترین رشد را داشته از سال ۹۳ تاالان سه برابر شده، یکی از دغدغه ها این است در حالیکه در شهرهای بزرگتر بسیار کمتر از این است.

انارکی محمدی بیان داشت:  از دستگاه اجرایی هم انتظار دارند که اقدام کنند چرا زیر ساخت آب شهرستان رفسنجان باید اینگونه باشد ، ما مسئولین قوی داشتیم در حالیکه توجیه داریم اما نتوانستیم راه آهن یزد را رفسنجان وصل کنیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته مرز هوایی رفسنجان به زودی به همه جا راه می افتد این زیر ساخت باید فراهم شود.

نماینده مردم رفسنجان وانار اذعان داشت: یکی از سخت ترین قانون های کار را ما داریم اگر قانون رعایت شود اول به نفع کارگر است تا کارفرما.

وی افزود: پیشنهادات می توانند تبدیل به طرح بسیاری اط طرح ها به اجرا گذاشته شده و در حال انجام است.

انارکی محمدی بیان داشت: تحریم ها بسیار مشکل ایجاد کرده برای کشور ، بعد از برجام اگر در جهان باز شود ما باید با جهان رقابت کنیم اگر ما کیفیت نداشته باشیم، هزینه های کار پایین نباشد و سرعت کار بالا نباشد حرفی برای گفتن نداریم.

وی خاطر نشان کرد: رفسنجان باید در ظرفیت مس منطقه تاثیر گذار باشد و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم، بیش از ۱۳ هزار قطعه خرید دارد که می توان سهم قابل توجه آن در این شهرستان تامین شود.

انارکی محمدی گفت: سر لجبازی عمل کردن تنها مردم ضرر می کنند، هر نگاهی باید مطرح شود و هدف تنها رضایت مردم است.

وی بیان داشت: کل دریافت یارانه ها از محل عاملان انرژی ۴۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مستقیم به حساب نقدی مردم می رود، در بحث صنعت دولت پول ندارد که یارانه های صنعت را پرداخت کند.

انارکی محمدی تصریح کرد: یارانه ها دردی از جامعه دوا نمی کند، بعد از انتخابات ما مصمم هستیم که یارانه ها به کمیته امداد داده شود تا به نیازمندان برسد.

وی خاطر نشان کرد: پسته بازارش خراب بود و این ارتباطات و صداها موجب شد تا بهبود یابد، رفسنجان باید به جایگاه اصلی خود برگردد.

منبع:خانه خشتی