شما به کدام یک از داوطلبین نمایندگی مجلس در شهرستانهای رفسنجان و انار رای خواهید داد؟

نظرسنجی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستانهای رفسنجان و انار