اعضای هیات اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در انار  معرفی شدند
اعضای هیات اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در انار  معرفی شدند

هشت عضو هیات اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در انار  معرفی شدند

هشت عضو هیات اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در انار  معرفی شدند.

در اجرای قانون انتخابات، این افراد به همراه پنج عضو علی البدل از بین ۳۰ معتمد محلی انتخاب شدند.

علی رحیمی ، مصطفی ملانوری ، حسین اکبری ، اکبر علی عباسی ، رضا رشیدی ، حسین ناجی ، رضا قدیری و حسین جعفری هشت عضو اصلی هیات اجرایی در حوزه انتخابیه شهرستان انار هستند.

همچنین محسن صالحی ، حجت الاسلام حسینی نوه ، علی زینلی ، حسن زمانی و علی تقی زاده به عنوان اعضای علی البدل هیات اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس در انار انتخاب و معرفی شدند.

علی زهرودی فرماندار و رییس ستاد یازدهمین دوره انتخابات مجلس  شورای اسلامی در انار در حاشیه تعیین اعضای هیات اجرایی گفت : آن چیزی که مسئولان برگزار کننده انتخابات سرلوحه کار خود دارند قانونمداری، امانتداری و سلامت در انتخابات است.