مشارکت ۲ میلیارد ریالی یک خیر اناری برای خرید یک دستگاه لاپاراسکوپی به بیمارستان ولیعصر انار
مشارکت ۲ میلیارد ریالی یک خیر اناری برای خرید یک دستگاه لاپاراسکوپی به بیمارستان ولیعصر انار

خیر بزرگوار جناب آقای حاج میرزا علی مبینی طی یک عمل خداپسندانه مبلغ ۲ میلیارد ریال جهت خرید یک دستگاه لاپاراسکوپی به بیمارستان ولیعصر انار کمک مالی کرد.

به گزارش صدای انار،عصر امروز باحضور حجت الاسلام منتظری امام جمعه شهرستان انار و جمعی از مسئولین بهداشت و درمان شهرستان ، خیر بزرگوار جناب آقای حاج میرزا علی مبینی طی یک عمل خداپسندانه مبلغ ۲ میلیارد ریال جهت خرید یک دستگاه لاپاراسکوپی به بیمارستان ولیعصر انار کمک مالی کرد.

لازم به ذکر است با پیگیریهای دکتر برجی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان انار مقرر شد مابقی هزینه خرید دستگاه توسط دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان پرداخت شود.

عکس: منصور زارع