دوره آموزش مهارتهای زندگی ویژه دانش آموزان در دارالتعلیم امامزاده محمد صالح (ع) برگزار میشود
دوره آموزش مهارتهای زندگی ویژه دانش آموزان در دارالتعلیم امامزاده محمد صالح (ع) برگزار میشود

به همت اداره بهزیستی و آموزش و پرورش و استان مقدس امامزاده محمد صالح (ع) ، دوره آموزش مهارتهای زندگی هر هفته در دارالتعلیم امامزاده برگزار میشود.

به همت اداره بهزیستی و آموزش و پرورش و استان مقدس امامزاده محمد صالح (ع) ، دوره آموزش مهارتهای زندگی هر هفته در دارالتعلیم امامزاده برگزار میشود.
مهارتهای زندگی شامل مجموعه ای از توانایی هایی است که اکتساب آنها موجب افزایش قدرت سازگاری و رفتار کارآمد در فرد می شود.
هدف اصلی در آموزش مهارتهای زندگی ارتقاء سطح بهداشت روانی. و افزایش عزت نفس و انگیزه پیشرفت و سازگاری اجتماعی و پیشگیری از گرایش به مصرف مواد مخدر و رفتارهای منفی می باشد.
مهارتهایی که در این دوره مورد آموزش قرار میگیرند شامل مهارت خودآگاهی، کنترل استرس،کنترل خشم،تفکر خلاقانه و نقادانه، مهارتهای ارتباطی و مهارت حل مساله و تصمیم گیری است.
آموزشها به صورت فعالیت محور و.با انجام فعالیت فردی و گروهی و با روش بارش فکری و ایفای نقش و بحث و گفتگو انجام می پذیرد.
در حال حاضر این دوره روزهای سه شنبه ویژه دانش آموزان پسر و روزهای پنج شنبه ویژه دانش آموزان دختر از ساعت ۱۵ الی ۱۷در محل دارالتعلیم امامزاده، نبش کاروانسرا. برگزار می شود.
تا پایان آذرماه این دوره مخصوص دانش آموزان کلاس چهارم و پنجم و ششم می باشد.
شهروندان گرامی در صورت هرگونه سوال در خصوص برگزاری دوره می توانید با شماره تماس ۳۴۳۸۲۹۹۴ اداره بهزیستی تماس حاصل فرمایند.