توضیحات شهردار انار در خصوص مسدود شدن کوچه شبستان۱۵در صدرآباد+عکس
توضیحات شهردار انار در خصوص مسدود شدن کوچه شبستان۱۵در صدرآباد+عکس

کوچه شبستان۱۵ صدرآباد انار بن بست نشده است.

اهالی کوچه شبستان۱۵ درصدر آباد انار می گویند کوچه دبیرستان پسرانه امام حسین علیه السلام نزدیک به چهل سال است که این کوچه به راه اصلی منتهی می شود و مردم و بخصوص دانش آموزان و معلمان از این راه رفت و آمد میکنن و از قدیم خود شهرداری میگه این کوچه نیست و خیابانه ولی الان خیابان بن بستی بیش نیست چرا و به چه دلیل این مسیر مسدود شده است؟

خبرنگار صدای انار در خصوص مسدود شدن این مسیر با مهندس رحیمی شهردار انار گفتگو کرد و ایشان در این خصوص اظهار داشت: با توجه به نقشه طرح جامع شهری و اجرای پروژه خیابان سردار صابری این مسیر مسدود شده و این خیابان بن بست نشده است،اگر اهالی منطقه دقت کنند قبل از مسیری که مسدود شده در خیابان سردار صابری به فاصله ۲۰ متر جدول گذاری انجام نشده است ،این مسیری که جدول گذاری نشده ، در طرح جامع شهری انتهای کوچه شبستان۱۵ به خیابان سردار صابری می رسد.

شهردار انار د رادامه اظهار داشت: تا چند روز آینده خیابان سردار صابری آسفالت آن انجام می شود و دال پل انتهای کوچه شبستان ۱۵ به مبلغ۴۰ میلیون تومان خریداری شده و بر روی مسیر رودخانه اجرا شده و شهروندان و اهالی منطقه می توانند از این مسیر عبور و مرور کنند.

در تصویر زیر محلی که جدول گذاری نشده مشخص است