سروده روح الله جعفری نیا، مداح وشاعرآئینی اناری در وصف امام رضا(ع)
سروده روح الله جعفری نیا، مداح وشاعرآئینی اناری در وصف امام رضا(ع)

روح الله جعفری نیا مداح و شاعرآئینی اناری،قطعه شعری دروصف امام هشتم غریب الغرباتقدیم کرده است.

(قطعه شعری دروصف امام هشتم غریب الغربا)

☑️یا علی ابن موسی الرضا(ع)

⚫️حرمت قبله گه مردم ایران شده است
لقبت نزد همه ،حضرت سلطان شده است

⚫️مضجعت همچو نگینی است درخشان آقا
جای جای حرمت، جنت رضوان شده است

⚫️شوق پابوسی تان ،شوق زیارت کردن
باعث رونق بازار خراسان شده است

⚫️چه قَدَر معجزه دیدیم که کافر آمد
به حرم،موقع برگشت مسلمان شده است

⚫️دردهایی که طبیبان همه کردند جواب
گوشه ی پنجره فولاد تو درمان شده است

⚫️هر کجا نام رئوف آمده ،تومشهوری
رافتت بر سر ما رحمت باران شده است

⚫️هرکه زائر شود از درد و غمش میگوید
مشهدت ملجا دلهای پریشان شده است

⚫️تا ابد نیز نمک گیر عطای تو شود
هر که بر سفره ی پر مهرِ تو مهمان شده است

⚫️قلم ‘جعفری’از مدح تو گفتن عجبا
با نگاهت غزلم در خور سلطان شده است.

🎤🎤🎤سراینده مداح وشاعرآئینی کشور:
☑️حاج روح الله جعفری نیا