منطقه ویژه اقتصادی انار از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد
منطقه ویژه اقتصادی انار از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد

مهندس انارکی محمدی، نماینده شهرستان‌های انار و رفسنجان که چندین ماه است به جد پیگیر ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در انار بود و خوشبختانه این پیگیریها به ثمر نشست.

نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه ۱۱ شهریور به کلیات لایحه ایجاد ۸ منطقه ویژه اقتصادی در کشور از جمله منطقه ویژه اقتصادی انار رأی دادند.

مهندس انارکی محمدی، نماینده شهرستان‌های انار و رفسنجان که چندین ماه است به جد پیگیر ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در انار بود و خوشبختانه این پیگیریها به ثمر نشست و با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاری بزرگ و ماندگار در شهرستان انار از خود به جای گذاشتند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری،صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را با ۱۴۱ رای موافق، ۷۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند.