کسب رتبه برتر استانی طرح جابربن حیان در استان هرمزگان توسط دانش آموز اناری
کسب رتبه برتر استانی طرح جابربن حیان در استان هرمزگان توسط دانش آموز اناری

دانش آموز اناری محصل در مدرسه دخترانه “ریحانه”جزیره ابوموسی جز منتخبین این جشنواره در استان هرمزگان  شد.

به گزارش صدای انار،فاطمه گرجی دانش آموز اناری که هم اکنون  در مدرسه دخترانه “ریحانه”جزیره ابوموسی در حال تحصیل می باشد با شرکت در جشنواره جابر بن حیان با موضوع  سیاره زحل ، جز منتخبین این جشنواره در استان هرمزگان  شد.